Zajistíme pro Vás:

 • Projektovou a přípravnou činnost ve výstavbě
 • Pasportizaci objektů
 • Inženýrskou činnost ve výstavbě
 • Zpracování PENB a energetických auditů
 • Rozpočty a kalkulace stavebních prací
 • Autorské a technické dozory
 • Zpracování plánů BOZP a výkon koordinátora BOZP na staveništi

Zprostředkujeme pro Vás:

 • Geodetické práce
 • Radonový průzkum
 • Požárně bezpečnostní řešení stavby
 • Statické posudky, diagnostiku a průzkumy konstrukcí
 • Financování staveb